Xanthan Gum

Dạng bột mịn, màu trắng đến ngà.
pH (1% solution): 6.0 – 8.0
Độ ẩm: <12%
Độ hòa tan: Tan trong nước lạnh và nóng.
Độ nhớt: 1200– 1800 cps (1% KCl)
Xanthan gum là một polysaccharide được sử dụng như là một phụ gia ứng dụng trong mỹ phẩm và là chất điều chỉnh lưu biến.  Là sản phẩm lên men của glucose và saccharose bởi vi khuẩn Xanthomonas campestris.