Titan Dioxide Labcos

Sắc tố trắng của cấu trúc tinh thể với chỉ số khúc xạ cao và độ trơ lớn có khả năng phản xạ & tán xạ ánh sáng.
Bắt nguồn từ ilmenit khoáng sản tự nhiên.
Kích thước hạt sơ cấp 200-250nm, độ tinh khiết> 98%, pH 7-8 (nồng độ 5%).
Bột trắng, mùi đặc trưng. Cho huyền phù màu trắng trong nước hoặc dầu (nhưng không hòa tan).