Nước Nha Đam Labcos

Nước Nha đam hay còn được gọi là Nước Lô hội là một chất lỏng tự nhiên tinh khiết có nguồn gốc từ phần thịt bên trong lớp vỏ của lá cây Nha đam. Dung dịch nước Nha đam được bảo quản bằng Sodium benzoate, Potassium sorbate và Acid citric.