Tinh dầu Cam Ngọt Labcos

  Tinh dầu được chiết xuất 100% từ vỏ những trái Cam Ngọt. Quá trình chiết xuất liên tục trong hệ thống chiết xuất chưng cất hơi nước, giữ nguyên bản chất và hàm lượng các hoạt chất của tinh dầu
  * Màu sắc: vàng đậm đến cam đậm
  * Mùi: đặc trưng
  * Ngoại quan: chất lỏng
  * Chỉ số khúc xạ: 1.472-1.476
  * Tỷ trọng: 0.842-0.848 g/cm3