Labcos

Những loại chất bảo quản trong mỹ phẩm? – Labcos

  • 10/08/2020

Chất bảo quản trong mỹ phẩm được dùng để ngăn chặn sự hư hỏng sản phẩm và tránh nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh tính ổn định về vật lý và hóa học, tính ổn định vi sinh của các sản phẩm mỹ phẩm cũng là một yếu tố…