Labcos

Tư vấn thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

  • 11/07/2020

Để đảm bảo các sản phẩm sau quá trình gia công mỹ phẩm được phép lưu hành trên thị trường, các tổ chức hoặc cá nhân phải lập hồ sơ công bố sản phẩm theo đúng quy định của Bộ Y Tế. Đây là một trong các vấn đề bắt buộc để xác định tính…

0902666746